||| فریم ورک AUA: توابع

کار با SQL Function در فریم ورک (AUA) Asp.Net Unique Architecture

 

 

 

 

توابع  Function تعريف شده توسط کاربر در SQL Server ابزار قدرتمند و سود مندي است که با استفاده صحيح و به جا از آنها مي توانيم سرعت و کارايي برنامه هاي خود را بهبود ببخشيم .توابع یا Function ها دستورات تک کلمه ایی هستند که یک مقدار را بعنوان خروجی باز می گردانند . Function می تواند دارای پارامتر های ورودی باشد که مقدار بازگشتی از آن تابع مقدار پارامتر ورودیست و یا بدون پارامتر ورودی باشد
توابع به 3 دسته تقسيم مي شوند :
1- توابع تک مقداري (Scalar Valued Function) :
اين توابع يک مقدار از نوع داده هاي مجاز در SQL Server   را برمي گردانند . از آنها در دستور انتساب (SET) يا انتخاب (SELECT) استفاده مي شود . اين توابع را با استفاده از EXEC   هم مي توان اجرا نمود.
2- توابعي که جدول برمي گردانند :
اين توابع خود به 2 دسته تقسيم مي شوند :
1 – Inline table-Statement
Multi table - Statement- 2
توابع Inline   نوع خاصي از توابع Multi-table   هستند ، يعني در حالت کلي شما بايد از توابع Multi-Statement   استفاده کنيد .
شما از توابعي که جدول برمي گردانند ، دقيقا مانند يک جدول حقيقي مي توانيد استفاده کنيد .
يعني مي توانيد يک يا چند ستون پانرا انتخاب کنيد يا آنرا با يک جدول يا چند جدول ديگر join  کنيد و ...
استفاده صحيح از اين گونه توابع مي تواند تاثير بسيار مناسبي در کارايي و سرعت برنامه هاي شما بگذارد و گاهي مسائل مشکل را با استفاده صحيح از اين توابع به راحتي مي توانيد حل کنيد .
3 - توابع CLR

يعني يه اين معني که شما بوسيله يکي از زبانهاي .NET   تابعي يا کدي را مي نويسيد و سپس مي توانيد از اين کد داخل SQL Server استفاده کنيد .

 

 از ویژگی های خوب در AUA کار با توابع در SQL Server می باشد که بتوان نتیجه آنها را در Object ها مپ کند و روی نتیجه آنها Linq کوئری بزنیم که در فریم ورک AUA این کار به راحتی قابل انجام است و از تولید کد کثیف برای این کار جلوگیری می کند. 

کلمات کلیدی

کار با توابع یا Functions ، توابع و روش های فراخوانی آن ها، توابع پرکاربرد sql،

اموزش ساخت function در sql، توابع پیش فرض SQL، توابع اسکالر در sql،

نوشتن تابع در sql server، انواع function در sql، توابع در SQL،

توابع تعریف شده توسط کاربر در اس کیو ال، بررسی توابع (Function ها)،

دسته بندی توابع در SQL Server ، انواع  Functions، تابع بازگشتی در sql،

توابع تعریف شده توسط کاربر در اس کیو ال، اموزش فانکشن در sql،

توابع تک سطری در SQL ، نحوه استفاده از توابع، ایجاد تابع یا Function،

آموزش کار با توابع Function در زبان C#.Net، نحوه تعریف تابع در c# net،

کار با توابع در ASP.NET، نحوه تعریف تابع در c# net،

مشخصات نویسنده
نویسنده عنوان مقاله تاریخ
شهاب عطارنژاد توابع 1398/12/20