||| فریم ورک AUA: تزریق وابستگی

سرویس تزریق وابستگی در فریم ورک فریم ورک Asp.Net Unique Architecture Service Layer and Service Infrastructure Layer

 

 

در بین دو کلاس روابط مختلفی وجود دارد.

رابطه وابستگی : اگر کلاسی از دیگری آگاه باشد و یا از متد ها و ویژگی های کلاس دیگر استفاده کند بین آنها رابطه وابستگی وجود دارد.بدین ترتیب که اگر در کلاس اول تغییری ایجاد شود در کلاس استفاده کننده هم این تغییرات دیده خواهد شد.
رابطه Assosiation: در این رابطه که قوی تر از رابطه قبلی است دو کلاس زمان طولانی تری با هم تعامل دارند.در این حالت دو کلاس در یک سطح می باشند و رابطه جز و کل ندارند
رابطه Aggregation: یک رابطه جز و کل بین دو کلاس وجود دارد به این معنی که یکی جزیی از دیگری است . و با قرار دادن این اجزا در کنار یکدیگر کلاس کل ساخته می شود.
رابطه Composition: در اینجا هم رابطه جز به کلی وجود دارد ولی فرق آن با حالت قبل در این است که با مرگ کلاس کل اجزا از بین می روند و قابلیت استفاده مجدد ندارند.
رابطه Inheritance: در اینجا بین دو کلاس رابطه والد و فرزند برقرار است .کلاس فرزند علاوه بر ویژگی های تمام ویژگی های والد را نیز به ارث می برد
تزریق وابستگی چیست؟
Dependency Injection یک الگوی طراحی است که با هدف حذف وابستگی های موجود بین دو کلاس با استفاده از یک Interface یا همان رابط ایجاد شده است. به عبارت دیگر تزریق وابستگی به معنی تزریق وابستگی های یک کلاس به جای استفاده مستقیم از آن ها درون کلاس است.

الگوی تزریق وابستگی شامل سه نوع کلاس زیر است:

    کلاس کلاینت (Client Class): کلاسی است که به کلاس سرویس وابسته است.
    کلاس سرویس (Service Class): کلاسی است که خدماتی را به کلاس کلاینت ارائه می کند.
    کلاس تزریق کننده (Injector Class): کلاسی است که شیء از کلاس سرویس را به کلاس کلاینت تزریق می کند.
انواع تزریق وابستگی
    تزریق سازنده (Constructor Injection)
    تزریق پراپرتی (Property Injection)
    تزریق متد (Method Injection)
درفریم ورک aua این مطالب به خوبی پوشش داده شده وشما عزیزان به راحتی می تونید ازاون استفاده کنید.

 

کلمات کلیدی


Injecton Servies در فریم ورک Asp.Net Unique Architecture،
تزریق وابستگی در asp.net core، تزریق وابستگی در mvc،
انواع تزریق وابستگی، dependency injection چیست،
dependency injection در سی شارپ،
 سرویس تزریق وابستگی در فریم ورک فریم ورک Asp.Net Unique،
  تزریق وابستگی‌ها درASP.NET Core، سرویس تزریق وابستگی در فریم ورکAUA،
تزریق وابستگی با استفاده از فریم ورک، تزریق وابستگی dependency injection،
الگوی تزریق وابستگی (Dependency Injection،
dependency injection در mvc، انواع dependency injection،
dependency injection در سی شارپ، Dependency Injection در MVC،
فریم ورک های تزریق وابستگی (Dependency Injection) درNET،
مفهوم تزریق وابستگی Dependency Injection،
استفاده از تزریق وابستگی در فریم ورک ، چگونگی پیاده سازی Dependency ،

 

مشخصات نویسنده
نویسنده عنوان مقاله تاریخ
شهاب عطارنژاد تزریق وابستگی 1398/12/20