||| فریم ورک AUA: واسط کاربری

 واسط کاربری UI در فریم ورک (AUA) Asp.Net Unique Architecture

 عملیات CRAD در فریم ورک AUA  کنترلر و اکشن
GetCount  

GetCountAsync

GetLast

GetAll

GetAllDto

GetByPredicate

GetCountBySpec

GetById

GetByIdAsync

GetDtoById

GetDtoByIdAsync

InsertAsync

UpdateEntity

InsertCustomVm

InsertCustomVmAsync

UpdateCustomVmAsync  

UpdateAsync  

Delete

DeleteAsync

Insert

InsertMany

InsertManyAsync

PartialInsert

InsertAsync
....

 

کلمات کلیدی

واسط کاربری UI در فریم ورک AUA، عملیات CRAD در فریم ورک AUA کنترلر و اکشن،
گرافیک UI در فریم ورک (AUA) Asp.Net Unique Architecture،
اهمیت طراحی رابط کاربری UI در پروژه های وب، فریم ورک FrameWork چیست ؟،
ساختار کلی فریم ورک (AUA)، کاربرد فریم ورک ها، آشنایی با فریمورک  AUA،
نوشتن برنامه سریع-فریم ورک- های ASP.NET، انتیتی فریم ورک،
معرفی و کاربرد فریم ورک، مفهوم فریم ورک (Framework)،
بهترین فریم ورک برنامه نویسی، تعریف framework، انواع framework،
فریم ورک FrameWork چیست، فریم ورک های معروف asp.net،
فریم ورک برتر توسعه وب، شنایی با معماری Clean Architecture

 

مشخصات نویسنده
نویسنده عنوان مقاله تاریخ
شهاب عطارنژاد واسط کاربری 1398/12/20