||| فریم ورک AUA: مسیج باکس

مسیج باکس در فریم ورک (AUA) Asp.Net Unique Architecture

 

 

 

الگو های مهم message handler در فریم ورک (AUA) Asp.Net Unique Architecture پیاده سازی شده است که به راحتی کاربر می تواند در هر جای مسیج خود را نمایش دهد.

در فریم ورک AUA دو نوع مسیج باکس به صوت Html Messagebox و Messagebox Dialog  وجود دارد.در صورتی که در View.csHtml   از HtmlMessages  استفاده کنیم  پیغام ها با رنگ متناسب به صورت Html نمایش داده می شوند  و در صورتی که از DialogMessages استفاده شود پیغام ها به صورت دیالوگ نمایش داده می شوند و در صورتی که در ویو هر دو مدل لود شده باشند به صورت Html و دیالوگ نمایش داده می شوند.

انواع Messagebox:

NotifyMessage

SuccessMessage

ErrorMessage

WarningMessage

Message

 

            NotifyMessage("** NotifyMessage **");

            SuccessMessage("** SuccessMessage **");

            ErrorMessage("** ErrorMessage **");

            WarningMessage("** WarningMessage **");

            Message("** Message **");

 

 

کلمات کلیدی

نمایش MessageBox در ASP.NET، دستور نمایش پیغام با messagebox در asp.net،
نشان دادن پیغام در ASP.NET، استفاده از Repository در Asp.net،
آشنایی با الگوهای طراحی و استفاده از آن ها در برنامه نویسی با C#،
کنترل های سفارشی نمایش پیغام و هشدار برای فرم های ASP.Net،
نحوه نمایش پیغام به کاربر در ASP.NET، واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي در ASP.NET،
کنترل MessageBoxدر asp.net، نحوه ایجاد MessageBox در Asp.net،
کنترل دسترسی در asp.net، پیاده سازی مسیج باکس در asp.net mvc،
مسیج باکس در ای اس پی، مفهوم فریم ورک یا framework،
-بهترین فریم ورک های asp.net، فریم ورک های معروف asp.net،
آموزش عملیات Crud (چهار عمل اصلی) توسط Business Layer،
آشنایی با Clean Architecture-Framework (فریم ورک به معنی چارچوب،
آشنایی با فریمورک  AUA، فریم ورک برای ای اس پی دات نت کور

 

مشخصات نویسنده
نویسنده عنوان مقاله تاریخ
شهاب عطارنژاد مسیج باکس 1398/12/20