آموزش SQL Server
مدرس : رحیم لطفی
زمان آموزش: 7 ساعت
حجم: 650M
وضعیت: تکمیل شده

160 هزار تومان
قیمت:

خرید و دانلود مشاهده سبد خرید
آموزش SQL Server

مشخصات محصول

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server   یک سیستم مدیریت پایگاه داده  رابطه ای (RDBMS)  است که محصول شرکت Microsoft است. امروزه SQL Server به صورت گسترده استفاده می شود و یکی از سه پایگاه داده ی (Oracle,DB2) مشهور دنیاست. که قابلیت های زیادی دارد همچون Stored procedure, View ,trigger,Function,Nativ Procedure

پستیبانی از فرمت OLAP (OnLine Analytical Processing System) , FullText Search, XML ,پایگاه داده ای رابطه‌ای،  در این پکیج سعی شده است کاربردی ترین مباحث ، با مثال های واقعی گفته شود

شامل مباحث

انواع داده ای در Sql Server
نحوه ایجاد دیتابیس
ایجاد جدول
نوشتن دستورات T-SQL
دستور Insert
دستور Delete
دستور Update
دستورات Select
دستور Where
دستور Order By
دستور Distinct
دستور Top
دستور Union
دستور Create/Drop
Exists
In
Identity
Declarative
هاView
دستور Group By
انواع Join ها
دستور Nested Query
دستور Inner Join
دستور Outer Join
 دستور If
دستور  حلقه While
Database Catalog
کلید اصلی
کلید خارجی
پروسیجر ها
پروسیجر ها ی بازگشتی
پروسیجر ها تودر تو Stored Procedure
توابع Function
 تریگرTrigger
Rules
Constraint
Backup and Restor
کوئری گرفتن از دیتابیس
ایحاد دیاگرام رابطه ها
تغییر حالت دیتابیس به چند و تک کاربره
ایجاد کاربر و مباحث لاگین به سرور
پروفایل profiler
جداول temp
و ...
هر مبحث در قالب مثال های کاربردی گفته شده است