الگوهای طراحی Design Patterns
مدرس : رحیم لطفی
زمان آموزش: 8 ساعت
حجم: 822M
وضعیت: تکمیل شده

80 هزار تومان
قیمت:

خرید و دانلود مشاهده سبد خرید
 الگوهای طراحی Design Patterns

مشخصات محصول

الگوهای طراحی Design Patterns

پیشنهاد می کنیم بعد از پکیج شی گرایی دیده شود

مفهوم الگو طراحي تنها در دنياي نرم افزار کاربرد ندارد بلکه در ساير زمينه هاي علمي نيز به طور مشابه استفاده مي شود. الگو براي اولين بار توسط يک معمار ساختمان به نام کريستوفر الگساندر معرفي شد. او فهميد که بناهاي خوب، داراي ويژگي­ هاي مشابه هستند و اين ويژگي­ هاي مشابه را الگو ناميد. الگو ديد مشترکي نسبت به مشکل است و پياده­ سازي مفهوم الگو را تغيير نمي­دهد. هر الگو به توصيف مشکلي مي ­پردازد که اين مشکل در محيط، بسيار رخ مي­دهد. الگوي طراحي يک مکانيزم براي بيان تجربه در طراحي شي‌ءگرا است و يک راه­ حل مناسبي که توسط افراد خبره براي يک نوع مشکل مدل شده، که بارها و بارها در طول طراحي مي ­تواند استفاده شود . الگوها، توسعه‌دهندگان را قادر مي­سازند تا از راه‌حل خاصي که توسط افراد خبره مدون شده است مجدداً استفاده نمايند. الگوهاي طراحي،  مجموعه از دستورات هستند که نحوه انجام عمل معيني را در دنياي برنامه نويسي نشان مي دهند(pree 1994). اتخاذ الگوي طراحي در طراحي برنامه­ هاي کاربردي و وب مي­تواند قابليت استفاده مجدد و سازگاري بهتري را حمايت و ارائه کند . هرچه از عمر برنامه ­نويسي شي‌ءگرا مي­ گذرد توسعه­ دهندگان الگوهاي بهتري را مي­ توانند طراحي و ارائه نمايند که باعث مي­ شود قابليت گسترش و نگهداري را بهتر پشتيباني کنند. الگوهاي طراحي نتايج تجربيات يک برنامه نويس نيست، بلکه حاصل تجربيات صدها برنامه نويس و طراحي حرفه اي است که در طول سال هاي بسيار به دست آمده اند. الگوهاي طراحي ابدا شده يا اختراع شده نيستند بلکه بازخورد  طراحي ها و کد نويسي هاي مجدد است که برنامه نويسان براي کسب بيشترين انعطاف پذيري، توسعه پذيري و قابليت استفاده ي مجدد با آن ها درگير بودند. الگو هاي طراحي را مي توان خلاصه تجربيات موفق برنامه نويسان دانست. استفاده از الگوهاي طراحي باعث مي شود که طراحي به دست آمده ساده، انعطاف پذير و قابليت استفاده مجدد بيشتري داشته باشد. با استفاده از الگوهاي طراحي  مي توان در زمان و هزينه صرفه جوي کرد و همچنين مستند سازي و نگهداري سيستم آسانتر مي شود

Creational Patterns

Singleton
Factory
Factory Method
Abstract Factory
Builder
Prototype
Object Pool
Behavioral Patterns
Chain of Responsibility
Command
Interpreter
Iterator
Mediator
Memento
Observer
Strategy
Template Method
Visitor
Null Object
Structural Patterns
Adapter
Composite
Decorator
Flyweight
Proxy

توجه! در این بخش چند قسمت از این دوره به صورت رایگان قرار گرفته است

لینک دانلود قسمت هایی از این پکیج